10 konsèp sou finans pèsonèl ou dwe konen.

  1. Envestisman: Se lè’w mete lajan yon kote pou li ba ou pwofi.
  2. Enterè: se pwofi ou tire, sou envestiman ou fè.
  3. Bidjè: Planifikasyon ak resous finansye pou atenn objektif espesifik.
  4. Risk: Posibilite pou pèdi lajan ki asosye ak yon envestisman.
  5. Kapital: Resous finansye ki disponib pou envestisman oswa itilizasyon biznis.
  6. Mache dechanj: Platfòm kote aksyon ak lòt enstriman finansye yo, achte ak vann.
  7. Flou lajan: anntre ak soti lajan nan yon peryòd espesifik.
  8. Dividann: Peman yon konpayi fè bay aksyonè li yo, se yon pati nan pwofi konpayi an.
  9. Amortizasyon: Peman gradyèl yon prè sou tan.
  10. Divèsifikasyon: Estrateji envestisman pou diminye risk atravè distribisyon nan diferan byen.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio